Priser

Skole:

Frugtordning: 50 kr. (kan ikke fravælges)

 

SFO:

Børnehave:

Udlejning

Udlejning af skolens lokaler og køkken kan ske efter nærmere aftale med sekretæren på kontoret.

Udlejning afregnes pr. døgn. Ønskes flere døgn afregnes for 2 døgn. Efterfølgende døgn er til halv pris.

Rengøring er ikke inkluderet i prisen. Så fremt det er nødvendigt at udføre ekstra rengøring, afregnes dette på timebasis med 350 kr. pr. time. Ved uoverensstemmelse træffes den endelig afgørelse af formanden ved besigtigelse.

Skolebus

Indbetaling til befordring afregnes i september/oktober og februar over PBS.