Vedtægter, referater, beretninger, ...

Formalia

Grundlag

Bestyrelsen

Sikkerhed

Kontakt

 

Folkeskolens prøver
Thorsted Friskole tilbyder undervisning fra Bh. klassen til og med 9. klassetrin. Skolen er prøvefri og tilbyder hermed ikke folkeskolens afsluttende prøver.

Skolens certificerede tilsynsførende
Valgt er: Dorit Erhardsen (valgt for to år september 2017).

Undervisningsmiljøvurdering
Undervisningsmiljøvurdering er under udarbejdelse efterår 2017.