På Thorsted Friskole har vi mange traditioner

Årets gang

 

På Thorsted Friskole har vi mange traditioner. Nogle er opstået ved, at det gjorde vi sidste år, og andre har eksisteret mere eller mindre i hele skolens 140 års levetid. I løbet af året har vi mange arrangementer både i og udenfor skoletiden. Mange af dem er traditioner, vi gerne vil bevare, og andre er forskellige anledninger, hvor børn og voksne kan være sammen. Skolen er ikke kun for børnene, og derfor er nogle af arrangementerne til for de voksnes skyld. Da børnene tilbringer en stor del af deres barndom på skolen, har det en afsmittende virkning, at forældrene også trives godt på skolen!

Forældremøder

Vi kalder “forældremøder” for skolemøder, da vi ønsker det skal handle om mere end børn. Ganske ofte mødes vi med forældrene, så man kunne mene, at det er tilstrækkeligt. Alligevel holder vi 2-3 gange om året skolemøder. Møderne starter altid i det fælles med et oplæg fra en person enten udefra eller en “indefra”. Dette er tænkt som et åndeligt spark til alle og for at starte i det store perspektiv. Nogle af møderne fortsætter med, at forældrene går i klasserne. Det er også her, man kan få lov til at melde sig til Forældreopgaverne.

Hvert år kommer børnene i nye klasser, hvor en proces igangsættes, og målet er at lære at gebærde sig i et fællesskab. Børn (og forældre) bliver altså årligt sat i nye konstellationer, så det er uundgåeligt, at man forholder sig til sig selv set i relation til fællesskabet. Helt automatisk sætter børn – og voksne – spørgsmålstegn ved den nye sammensætning. Processen er i gang, og det viser sig stort set altid – hen ad året – at lykkes godt! D.v.s. nye døre er blevet åbnet til andre mennesker, og man blev selv givet en mulighed for at komme ud af en fastlåst rolle.

På mødet i klassen fortæller læreren dels om det faglige/boglige arbejde og dels om, hvordan klassens fællesskab fungerer. Endvidere er der mulighed for, at forældre kan snakke med hinanden for at få en forståelse af børnenes liv på skolen.

Snakken om det enkelte barn foregår enten på hjemmebesøg, når man mødes på skolen eller efter en henvendelse fra forældrene med ønske om samtale.

Bazar

I slutningen af november afholder skolen hvert år den traditionsrige bazar. Her sælges alle de flotte ting, som bliver fremstillet på produktionsaftenerne og i produktionsugen. Til basaren er der tombola, fiskedam, loppemarked, auktion, salgsbod, cafeteria, skydebod, skrivebøger, musik m.m.

På produktionsaftnerne kommer børn og forældre om eftermiddagen og melder sig på et hold, hvor de flittigt arbejder, kun afbrudt af aftensmad. I produktionsugen fordeler de store sig på forskellige hold og arbejder hele ugen med produkter, der kan sælges og vindes på bazaren. Det er et forældrepar fra hver klasse, der er basarformænd, og det er dem, der planlægger basaren, men hele skolens forældrekreds er med til at hjælpe til basaren.

Foredrag

Der kan være faglige foredrag i løbet af skoleåret – også arrangeret i samarbejde med andre f.eks. foredragsforeningen, frimenigheden m.fl.

TeaterTeater 2014 low (32 of 40)

På Thorsted Friskole spiller alle klasser teater hvert år. Og efter mange års øvelse er vi blevet ret gode. Stykkerne skriver vi selv, og det er enten omskrivninger af f.eks. eventyr, eller stykker vi selv digter. I 3 uger arbejder vi udelukkende med teater, og det hele ender med et brag af forestilling for resten af skolen, forældre og folk udefra.

Hver andet år spiller hele skolen en stor forestilling, som f.eks. i år 2014, hvor vi spillede Ronja Røverdatter. Inspirationen hentede vi fra Astrid Lindgrens bog “Ronja Røverdatter”. Det andet år er der i løbet af skoleåret 2 teateraftener, hvor man ser 2 til 3 stykker spillet af klasserne!

Det siger sig selv, at det år, hvor hele skolen spiller, kræves der en del for at få alle børnene skrevet med i stykket. Musikken og dansen fylder meget og skaber en fantastisk dynamik. Der er meget ventetid, alt har sin pris, men til gengæld snakker vi hver gang om, hvilken fantastisk følelse af fællesskab det giver, når alle arbejder om og med det samme projekt. Når klasserne spiller, er der meget mere tid til den enkelte, børnene får større roller, og det føles mindre kaotisk.

Lucia

Morgensang er flyttet ned i salen, hvor børnene fra 1.-3 klasse, en mørk vinterdag bærer lyset ind. Vi synger, Mads fortæller historien om Lucia og Luciabørnene deler brød ud til alle. Hvis det er muligt, er det en rigtig god ide at deltage denne morgen, da det er uundgåeligt at hjertet her “bevæges”.

 

4511a

Fastelavn

I aulaen er der pyntet op til tøndeslagning. Alle skolebørn, mindre søskende, lokale børn , forældre og lærere møder udklædte, og dagen går med at slå katten af tønden og spise fastelavnsboller. De små leger og danser, mens de store øver teater, som de så spiller for alle. Børnene holder fri kl. 12.00, for derefter at gå ud og rasle. De voksne er altid klædt ud som det samme, og børnene får en præmie, hvis de gætter udklædningen.

Forårsfest

Hvert forår er der en gruppe forældre, der arrangerer et brag af en fest for forældre og støttekreds. Aftenen begynder med teater, som en gruppe forældre har øvet hårdt på det halve af vinteren. Lattermusklerne bliver grundig rørt, og der er nu varmet godt op til resten af aftenen. Når teaterfolkene er omklædte og kåde vender tilbage, spiser vi god mad og danser til den lyse morgen til levende musik, som selvfølgelig også er spillet af forældre og lærere. Har man som ny forælder “vovet” sig med, er man sikker deltager næste år.

Lejrskoler

Hvert år i august tager hele skolen på en fælles lejrskole til Tandrup Tipi ved Vester Vandet sø. Vi pakker hele skolen ned (musikinstrumenter, sangbøger, tegneredskaber, idrætsredskaber, sandkassen og meget andet) og drager afsted.
Alt det, der strammer i hverdagen, opløses i samme øjeblik vi ankommer til vores fantastiske plet ude i skoven.

Tiden samt indre og ydre grænser flyder sammen. Nye venskaber opstår og gamle fornys. Fantasi og virkelighed flyder sammen, så legen får nye dimensioner. Udmattede og glade drager vi hjem; vi har vækket det fællesskab, vi skal næres af resten af året.

Fra 4. klasse kommer alle børnene på endnu en lejrskole i løbet af året. Denne lejrskole går til forskellige steder i Danmark og foregår klassevis. Den ældste klasse tager til udlandet. Disse lejrture finder sted i slutningen af skoleåret.

cykkelsponsorCykelsponsorløb og musikfestival

I 2006 indførte vi en ny tradition med et cykelsponsorløb. Forslaget kom fra børnene og det blev taget op og endte i en ny og fantastisk spændende dag sammen, hvor store og små sammen yder og nyder til at kunne give skolen nyt inventar, eller hvad vi fremover behøver.

 Sommerfest

20130627-Thorsted_Sommerfest-259

Sidste aften inden sidste skoledag møder alle børn og forældre op med kaffekurven under armen. Aftenen starter med, at klasserne og deres forældre pendler rundt mellem forskellige lege: pudekamp, stafetløb, fodbold, gæt en sang, sjipning m.m. Der dystes intenst mellem børn og forældre, og jo ældre børnene er, jo hårdere er kampen! Glade og forpustede sidder vi herefter om bålet, hvor børnene laver snobrød, og de voksne drikker kaffe.

Derpå samles alle i salen, hvor vi synger, og Mads fortæller historie, inden han giver en Thorshammer af sølv til alle børn, der skal ud af skolen og videre i livet. Aftenen slutter med at vi synger “Danmark nu blunder den lyse nat” og berørte af aftenens oplevelser trasker vi hjem.