Skrevet af hbk

Vis alle indlæg af hbk

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2011

Kategorier: Skolen Generelt | Ingen kommentarer | Skrevet den af hbk

Punkt. 0:Konstituering og en snak om bestyrelsen i det kommende årVed Annette Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:Formand: Annette KjellerupNæstformand: Bent Nørager 

Kasserer: Berit Hansen

Sekretær: Lisbeth Christensen

Menigt medlem: Jan Christensen

Suppleanter: Mette Johnsen, Ina Christoffersen

Pkt.1:Bemærkninger til forrige referater. Strømmen/telefonerne/trådløst internet er blevet lavet.
Pkt. 2:Nyt fra skolenVed Lars Tema-undervisningen er skrinlagt for en stund. Der køres almindeligt skema.Næste år er der 105 børn tilmeldt til skolestart i august.3 balloner er fundet; Tved, Brønderslev og Tommelilla (Sydsverige) – der er kommet brev fra Sverige, som blå klasse nu har svaret. 

Den nye undervisningsminister har fremlagt forslag om at friskolerne også følger folkeskolens mål/krav. Det er en bombe under friskolerne.

Pkt. 3:Nyt fra AskehusetVed Gitte Nr. 7 er skrevet på venteliste i børnehaven. Et positivt problem – tanker om hvad, vi kan gøre i fremtiden??Forældrerådet har bestemt at der skal være forældrerengøring – indtil der findes en løsning.Havedag i maj – fællesarrangement i skoven d. 2. juni.
Pkt. 4:Nyt fra bestyrelsen 

  • Konstituering
  • Rengøring
  • Kommende fysiske opgaver

Ved Annette

Konstituering – se punkt 0.Rengøring; HH rengøring har måske en gulvvasker – Henrik Christensen (Mikkel og Mia’s far) har også en kontakt. Annette taler med Henrik.Ny dør til musikrummet er bestilt hos Viggo. 

Rockfon-plader til lydisolering i stedet for trolltect plader – Anders tjekker med Chresten Skårup hvad der ligger på lager og kontakter Viggo.

Lise har lavet en ny skitse til udendørsområdet. Forslag om at flytte busserne om til det lille stykke asfalt v/børnehaven.

Formanden for haveholdet vil blive præsenteret for planen, når det har været på aftenlærermødet.

Eno og Thomas vil gerne mure den gamle fordør til. Der er et smedejob mht. noget varme i Helles gamle kontor.

Hans Buch sørger for at solfangeren bliver sat til.

Pkt. 5:Økonomi – herunder økonomi pt. vedr. byggeriVed Annette og Lars Annette gennemgik byggeregnskabet. Som det ser ud nu, så bliver det billigere end først budgetteret.
Pkt. 6:Kommende bestyrelsesmøder – husk kalenderEvt. Opvaskemaskinen i det gamle lærerværelse – vil lærerne gerne have sat til.Friskolenetværksmøde på Hanstholm Friskole (bestyrelsen) d. 27. april kl. 19.30.Bestyrelsesmøder; 26.5. – 20.6. – 23.8. 

Møgelø i uge 35.

Forslag om indkøb af badmintonnet og –striber. 2 badmintonbaner og 1 volleyball-bane. Udlejningspriser bliver fastsat til sommerferien. Et forældreudvalg som står for udlejning. Forslag fra Anders om at oprette en idrætsforening, så vi kan få tilskud.

Askehuset arbejder videre med at få priser hjem på belysning i ”stuen”.

Forespørgsel vedrørende fællesspisning i klasserne.

Comment's

Total: Ingen kommentarer

Comment